Wildenava 04.-05.03. 2017

Setkání na Wildenavě. 

na programu   "pozornost" a "bdění"- teorie i praxe -pokračování

dotazy, připomínky a námitky s sebou.

podrobnosti na čísle 777253987
Prosím pokud možno potvrd'te účast nejlépe do čtvrtka před akcí na číslo .
775132582.
Děkujeme,budeme se těšit.

Undefined