Vítejte!

Wildenava, sídlo Knowledge Applied

Knowledge Applied chápe vědění jako vhodný a účinný nástroj k vedení svobodného, šťastného a harmonického života.

Posláním Knowledge Applied je vědění jak plně rozvíjet, tak aktivně uplatňovat a sdílet.

S úrovní vědění či poznání Knowledge Applied uznává příslušnou míru odpovědnosti za bdělý přístup k životu.

Knowledge Applied poskytuje prostor, připravuje podmínky a program k osvojení a uplatňování takového přístupu v běžném denním životě.