Hospodaření

Hospodaření občanského sdružení

Prostředky sdružení slouží k rozvoji činnosti směřující k naplnění cíle sdružení.

Příjmy sdružení tvoří zejména příspěvky, dary, dotace, granty a příjmy z hlavní činností, pro které bylo sdružení založeno.