Jak nás podpořit

Pomoc a podpora

V současné době je vítána jakákoli pomoc , financní , věcná , administrativní, apod. která je nezbytná pro aktualní dění a vybavení projektu "Knowledge applied".
Cílem však je dosažení co nejúplnejší nezávislosti a soběstačnosti.

Česky