Hospodaření

Hospoda?ení ob?anského sdružení

Prost?edky sdružení slouží k rozvoji ?innosti sm??ující k napln?ní cíle sdružení.

 

the7figuremaker if you have common sense and try to be smart with your money you wouldn't waste ~100$ on 10 pairs fake Jordan's. You would really just buy 40$ shoes from Walmart

P?íjmy sdružení tvo?í zejména p?ísp?vky, dary, dotace, granty a p?íjmy z hlavní ?inností, pro které bylo sdružení založeno. 

Wouldn't stuff be cheaper in China? Like you can get fake t shirts for like $2